Intuitio on osa päätöksentekoa, halusimmepa sitä tai emme. Ajatellaan vaikka yhtä elämän merkittävimmistä taloudellisista hankinnoista, omaa kotia. Perustuuko uuden asunnon ostopäätös intuitioon vai järkeen? 

Tiedän, että tiedän, mutta en tiedä miten tiedän.
Intuitiosta väitellyt tutkija Asta Raami

Olen luottanut intuitioon päätöksenteossa niin pitkään kuin muistan. Voi johtua siitä, että olen luonteeltani enemmän käytännönläheinen kuin analyysejä ja teorioita pitkiä aikoja pyörittelevä ihminen. Päätökset tehdään nopeasti, kun niiden aika on ja luotan siinä hetkessä kokemukseen sekä asianosaisten näkemyksiin. Tai sitten intuitiivisuus johtuu koulukiusatun pienen tytön kokemuksistani, kun jouduin harjoittelemaan aistieni valppautta ja herkkyyttä läpi koko ala-asteen. Oli sitten kyseessä ihmissuhteet, elämän isot päätökset tai ihan pienet arkiset valinnat, ratkaisut löytyvät hyvin usein sieltä selkäytimestä.

Hyvän mielen taitojen ihmiskokeessa on tänään työn alla lause Luotan sisälläni olevaan tietoon. Intuitio on siis yksinkertaisimmillaan itsensä kuuntelua. Sisällämme elävä ja hetkeen liitettävä tieto kumpuaa ainakin kokemuksesta, luottamuksesta, aistihavainnoista, tunteista sekä herkkyydestä nähdä ja kokea ympäristön signaalit. Tässä on olennaista nähdä asiat puhtaasti sellaisena kuin ne ovat, ettei intuitio mössöönny omiin toiveisiin tai pelkoihin.

Asta Raamin väitöskirjan hieno puoli on, että intuitiota voi tutkitusti kehittää. Se myös osaltaan raivaa tietä sille, että intuitiota voi hyödyntää päätöksenteossa yhtä oikeutetusti kuin rationaalista ajattelua. Molemmat voimavarat ovat meillä käytössämme ja riippuu tilanteesta kumpaa kannattaa kuunnella enemmän. Tosin sen olen oppinut, että intuitiivisia päätöksiä kannattaa harvoin yrittää järjellä selittää. Tai toisaalta, mitä enemmän jotain päätöstä itselleen joutuu vakuuttelemaan, sitä enemmän on menty väärään suuntaan.

Intuitio ei ole veret seisauttavaa magiikkaa, yliluonnollisia kykyjä tai värisyttäviä visioita vaan enimmäkseen pieniä, arkisia tapahtumasarjoja, jotka tapahtuvat siksi, että aistimme alitajunnastamme kumpuavat hienovireiset viestit ja toimimme niiden mukaisesti. Tietokirjailija Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen taitojen ihmiskoe

päivä 1/21 Kuuntelemalla osoitan arvostavani toista
päivä 2/21 Hyväksyn sen, etten tiedä
päivä 3/21 Ylläpidän ihmissuhteita, joista saan voimaa ja energiaa
päivä 4/21 Huomaan ympärilläni olevan kauneuden
päivä 5/21 Nautin omista ja toisten onnistumisista
päivä 6/21 Osaan eläytyä toisten asemaan ja auttaa
päivä 7/21 Päästän irti ajatusmalleista, jotka hankaloittavat elämääni
päivä 8/21 Näen asiat sellaisina kuin ne ovat
päivä 9/21 Luotan sisälläni olevaan tietoon